Dobre

Opis

Miejscowość położona 15 km na południowy wschód od Gubina przy drodze powiatowej łączącej Kaniów z drogą wojewódzką nr 287 prowadzącą z Krosna Odrzańskiego do Lubska. Licząca około 35 mieszkańców.

Osada folwarczna, od XII wieku w domenie dóbr zakonu cystersek z Gubina. Wieś o bezładnej zabudowie, rozluźnionej.

Warto zobaczyć drzewostan ocalały po zlikwidowanym cmentarzu leśnym.