Dobrzyń

Opis

Dobrzyń - miejscowość położona 8 km na południowy wschód od Gubina przy drodze z Czarnowic do Zawady. Liczy około 120 mieszkańców. Rolnicy z Dobrzynia są znacznymi producentami mleka.

Jedna z najlepiej zachowanych wsi łużyckich w rejonie Gubina. Pierwotnie należała do zakonu cystersek z Gubina. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1158 rok. Wieś charakteryzuje zabudowa zwarta. Przetrwał bez zmiany układ owalnicowy, a także usytuowanie zabudowy. Domy murowane, parterowe usytuowane szczytowo, z dwuspadowymi dachami, pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. Nieliczne budynki powstały w pierwszej połowie XIX stulecia: nr 2, 4, 26