Grabice

Opis

Grabice - położone 10 km na południe od Gubina, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 285 z drogą powiatową Czarnowice – Mielno, liczą około 330 mieszkańców.

We wsi jest kilka sklepów. Szkoła Podstawowa z Gimnazjum tworzą zespół szkół. Szkolna Aula jest wykorzystywana jako sala widowiskowa i konferencyjna, odbywała się tam między innymi Międzynarodowa Konferencja Archeologiczna. Ludowy Klub Sportowy „Relax” Grabice z powodzeniem reprezentuje wieś w klasie „A”. W 1955 roku przeniesiono z Markosic siedzibę Gminnej (Gromadzkiej) Rady Narodowej.

Grabice to Ulicówka, charakteryzująca się zabudową zwartą, kalenicową i szczytową. Pierwotnie wieś należała do zakonu cystersek z Gubina. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1158 rok. W 1939 roku Grabice liczyły 303 mieszkańców.

Warto zobaczyć:
Dwór. Użytkowany po wojnie przez PGR obecnie w rękach prywatnych. Zbudowany w końcu XVIII wieku, klasycystyczny. Murowany z cegły, prostokątny, parterowy z użytkowym poddaszem. Dach mansandrowy z szeroką nowszą facjatą.