Jazów

Opis

Jazów - Położony 10 km na południe od Gubina nad rzeką Lubszą, przy drodze powiatowej łączącej Grabice z Czarnowicami. Liczy około 120 mieszkańców.

Ulicówka, wzmiankowana w 1158 roku, nieznacznie rozbudowana. Zabudowa zwarta. Remiza z początku XX wieku (obecnie dom wiejski). W 1939 roku 145 mieszkańców.