Kozów

Opis

Kozów - to wieś położona 10 km na południe od Gubina przy drodze powiatowej łączącej Luboszyce ze Stargardem Gubiński. W 1928 roku do Kozowa została przyłączona wieś Jetschko. W 1929 roku wieś liczyła 161 mieszkańców, aktualnie liczy około 100 mieszkańców.

Jest to wieś ulicowo – placowa o zabudowie zwartej i kalenicowej z II połowy XIX wieku. Pierwsza wzmianka o Kozowie pochodzi z 1000 roku.

Miejsca pełne historii...
Zespół dworski – złożony z dworu, budynku mieszkalno – gospodarskiego, stajni i dwóch stodół, obecnie w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych.
Dwór – klasycystyczny, zbudowany w końcu XVIII wieku. Murowany, z cegły, piętrowy, założony na rzucie prostokąta, nakryty dachem mansandrowym. Na osi facjata zwieńczona trójkątnym przyczółkiem.
Budynek mieszkalno – gospodarczy – zbudowany równocześnie z dworem. Murowany, parterowy, założony na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryty dachem naczółkowym z dymnikami.
Budynki gospodarcze – stodoła szachulcowa, wzniesiona w 1789 roku, druga stodoła i stajnia zbudowane na przełomie XVIII i XIX wieku, murowane. Wszystkie budynki parterowe o założeniu prostokątnym.