Kujawa

Opis

Kujawa - to przysiółek Stargardu Gubińskiego położony przy drodze powiatowej prowadzącej do Luboszyc. Liczy około 80 mieszkańców. Do początku lat 90-tych funkcjonował tu Państwowy Ośrodek Maszynowy zajmujący się między innymi produkcją przyczep ciągnikowych.

Kujawa to folwark z XIX wieku. O zabudowie mieszkalnej i gospodarczej.