Krosno Odrzańskie

Opis

Krosno Odrzańskie położone jest w środkowo – zachodniej części woj. lubuskiego przy granicy polsko – niemieckiej u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych kierunku Poznania, Wrocławia i Berlina.
Nazwa Krosna podobnie jak jego początki owiane są mrokiem przeszłości i tajemniczości. O ile jednak możemy na podstawie badań archeologicznych określić czas powstania grodu na VII – VIII w., o tyle trudniej jest wyjaśnić genezę powstania jego nazwy. Pierwsze skojarzenie przynosi na myśl krosno tkackie, na którym od najdawniejszych czasów tkano materiały. Taką m. in. legendę przytacza w swej kronice niemiecki historyk Gustav Adolph Matthias. Dodaje on, że pierwsi słowiańscy przybysze dostrzegli w położeniu terenu i jego uroku odwzorowanie warsztatu tkackiego. Wydaje się jednak nieprawdopodobne, aby wysokie walory estetyczne krajobrazu i poczucie piękna pierwszych mieszkańców miały decydujące znaczenie we wprowadzeniu nazwy. Podobnie mało przekonywujące są teorie o powstaniu nazwy od wyławianych w tutejszych rzekach dużych ilości karasi, czy też od założyciela zamku i grodu – wojewody Norikusa Kroszy. Jednak nie ulegała i nie ulega wątpliwości słowiańska geneza tej nazwy. Zresztą tereny te przesiąknięte były nazwami topograficznymi i geograficznymi nadanymi przez pierwotnie mieszkającą tutaj ludność. Przykładem jest nazwa podkrośnieńskiej wsi Kamień. W okresie niemieckiej dominacji na ziemi lubuskiej nosiła ona nazwę Kahmen, chociaż niemieckie znaczenie tego słowa tłumaczy się jako Stein. W XIX w. podjęto jednak działania, mające na celu zatarcie korzeni przynależności tych ziem do Polski i masowo zmieniano nazwy.
Najbardziej rozpowszechnioną w opracowaniach historycznych teorią jest, że nazwa ta pochodzi od słowa chrost (chróst), które oznacza: pręcie, wiklinę, gąszcz. Samuel Linde w dziele, z  którego zaczerpnięte są definicje, podaje także, że w innych językach słowiańskich słowo to oznacza: liście jarzyny (bośniacki), groble i chrząszcza (słowacki) oraz dąb (chorwacki). Wielorakość znaczenia  tego słowa, skądinąd pasującego do otoczenia i środowiska naturalnego okolic Krosna, wydaje się słusznie uzasadniać genezę powstania nazwy. Wynika to także z faktu, że w czasach,gdy powstawały zalążki grodu, teren był dziki i przesiąknięty przeróżnymi okazami flory i fauny. Słowotwórczą genezę potwierdza wielu naukowców, wśród nich także twórca monografii Krosna Odrzańskiego - Jan Muszyński. Jednak,  co ciekawe, tłumacząc nazwę „chrost”, sięga się do klasycznego już XIX – wiecznego Słownika Samuela Bogumiła Lindego, który jednak informacje o Krośnie jako mieście zamieszcza tuż pod hasłem „krosno”  („(...) księstwo i miasto szląska dolnego – Crossen in Schlesien”.

Historia
Najstarsze zachowane w piśmie wzmianki o Krośnie pochodzą z 1005 roku, kiedy to potężna armia sforsowała przyczółek odrzański pod Krosnem, próbując przejąć go pod swoje panowanie....więcej»»
Zabytki
Bogata na przestrzeni wieków historia, nie okazała się łaskawa dla Krosna Odrzańskiego. Burzliwe dzieje miasta, groźne powodzie i pożary niszczyły jego zabudowę i pozbawiły wielu pamiątek przeszłości....więcej»»
Turystyka
Krosno Odrzańskie należy do grona najstarszych polskich miast. W 2005 r. minęło 1000 lat od pierwszej pisemnej wzmianki o mieście zapisanej w kronice Thietmara....więcej»»
Rekreacje
W Krośnie Odrzańskim działa Ośrodek Sportu i Rekreacji oferujący miłośnikom sportu i rekreacji dobrze wyposażone obiekty....więcej»»

Szlaki turystyczne
Szlaki turystyczne wyznaczone na terenie Krosna Odrzańskiego przystosowane zostały zarówno dla turystów lubiących piesze wędrówki, spokojne przejażdżki ....więcej»»

Krośnieński Jarmark Majowy
więcej »»