Gmina Maszewo

Statut: gmina Maszewo
Powiat: krośnieński
Województwo: Lubuskie
-
-
-
sekretariat@maszewo.net.pl
Opis

Gmina Maszewo położona jest w zachodniej części województwa lubuskiego. Liczy niewiele ponad 3 tys. ludności, która zamieszkuje powierzchnię około 214 km2. Jako gmina wiejska, zalesiona w 67%, z urozmaiconą konfiguracją terenu, przepływającą rzeką Odrą, ze stawami i jeziorami, stanowi obszar typowo rekreacyjny bez większych "skażeń cywilizacyjnych", który może okazać się atrakcyjny nie tylko dla zbieraczy runa leśnego i wędkarzy, ale także dla turystów pieszych, rowerowych i kajakarzy.
Amatorów dwóch kółek zaprasza kilka ścieżek biegnących w urozmaiconym terenie:
- wzdłuż prawego brzegu Odry do Krosna Odrzańskiego przez Połęcko z odgałęzieniami do Maszewa, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Bytomca i wsi Rąpiec;
- Maszewo - jezioro Graniczne;
- Skórzyn - Kolonia Radomicko - Diabelski Staw (stacja rowerowa) - Siedlisko.
Urokliwy krajobraz podziwiać można również z powierzchni rzeki Odry płynąc szlakiem kajakowym wynoszącym około 60 km długości: Nietkowice - Radnica - Krosno Odrzańskie - Osiecznica - Połęcko - Szydłowo.
Na terenie gminy znajduje się obszar przyrodniczy o ponadregionalnej wartości, obejmujący dolinę niewielkiej, czystej rzeki Pliszki (na wysokości Rzeczycy), z kompleksem lasów bagiennych, torfowisk i źródlisk. Występują tam stanowiska wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin.
  Walory przyrodnicze rekompensują braki większej ilości zabytków kultury materialnnej. Obiektami godnymi zwrócenia uwagi są głównie budowle sakralne w poszczególnych miejscowościach gminy.

Źródła informacji:
http://www.maszewo.net.pl/
http://www.lkp.org.pl/wstega_html/g_maszewo.htm