Lubogoszcz

Opis

 

 

  Lubogoszcz jest położony w kierunku północno-wschodnim od Maszewa w niedalekiej odległości od Jeziora Granicznego i drogi krajowej nr 29.
Warto zobaczyć:
- Kościół zbudowany w końcu XIX wieku, po zniszczeniach wojennych odbudowany w 1964 roku. Budowla jednonawowa, murowana z cegły, od zachodu z kwadratową wieżą. Pierwotnie istniał tu kościół już w XIV stuleciu (wzmiankowany w 1334 roku), prawdopodobnie drewniany lub szachulcowy.
Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.