Rzeczyca

Opis

 

 

  Nieduża wieś położona na północ od Maszewa w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 29.
Warto zobaczyć:
- Kościół wybudowany w latach 1731 - 1732, założony na rzucie prostokąta, od zachodu z czworoboczną wieżą. Budowla szachulcowa, obmurowana na początku XX wieku. Pierwotny kościół, prawdopodobnie drewniany, jest wzmiankowany w źródłach z 1308 roku.
- Pałac (dwór) z pierwszej ćwierci XIX wieku, następnie powiększony od strony wschodniej o obiekt piętrowy z portykiem od ogrodu i nakryty dachem mansardowym.
- Park o obszarze 4,5 ha z 54 gatunkami drzew i krzewów, z których 18 ma charakter pomnikowy. Założony w okresie budowy pałacu, krajobrazowy, od strony północnej występuje staw, od południa polana.
Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.