Dębówko

Opis

Położone jest w północno-środkowej części gminy. Liczba mieszkańców wynosi 170 osób, natomiast jego powierzchnia użytków rolnych stanowi 256, 70 ha. Na terenie Dębówka mieści się Szczecińska Kopalnia Surowców Mineralnych, która powstała w 1972 r. Zatrudnia ona 22 osoby. Zakład ten zajmuje się produkcją żwiru, mieszanek kruszonych oraz piasku płukanego.

Źródło:www.przytoczna.pl