Gaj

Opis

Osada ta ulokowana jest wzdłuż rzeki Warty. Gaj zasiedlony był przez osadników holenderskich, kolonia ta została założona w 1600 roku. Pierwotnie należała do majątku w Goraju. W 1610 r. zbudowano ewangelicki dom modlitwy, który później spełniał także funkcje szkoły.

Źródło:www.przytoczna.pl