Stryszewo

Opis

Osada założona została w 1600r. razem ze wsią Strychy. Położona jest w północno-wschodniej części gminy Przytoczna. Zamieszkuje ją 74 mieszkańców, a powierzchnia użytków rolnych wynosi 279,90 ha.

Źródło:www.przytoczna.pl