Silna

Opis

Najstarsze wzmianki o miejscowości Silna pochodzą z XV w.. Wieś ulokowana została na znanym średniowiecznym szlaku handlowym, zwanym drogą frankfurcką, prowadzącą z Poznania przez Międzyrzecz do Frankfurtu i Lubusza. Ten stary piastowski szlak handlowy funkcjonował aż do XVIII wieku, a o jego znaczeniu świadczy m.in. fakt, że w roku 1000 wędrował tędy wraz ze swym orszakiem cesarz Otton III, pielgrzymując do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Z dokumentów wiemy też, że w 1564 roku w Silnej była karczma. W XIX wieku traktem tym prowadziła trasa dyliżansu kursującego między Poznaniem a Berlinem. W Silnej była jedna z kilku na trasie tak zwana stacja przeprzęgowa składająca się z karczmy i stajni. W czasie jednej ze swych podróży do Paryża w 1828 roku  w Silnej gościł sławny kompozytor Fryderyk Chopin. Na przełomie XIX i XX w. wraz z szybkim rozwojem kolei trasa dyliżansu straciła swe znaczenie. Zajazd przekształcono w pocztę, potem w świetlicę, a obecnie jest to budynek mieszkalny. Nie zachował się działający we wsi do 1912 roku młyn wiatrowy.

Silna należała do pszczewskiego klucza dóbr  biskupów poznańskich. W czasie wojen ze Szwecją, 27 listopada 1656 roku, w pobliżu wsi rozegrała się zwycięska dla polskiego pospolitego ruszenia bitwa z wojskami brandenburskimi. W 1743 roku biskup Teodor Czartoryski lokował w pobliżu Silnej osadę olęderską nazywaną Nowosileńskie Olędry (dzisiejsza Nowa Silna). Ponieważ biskupi zabraniali osiedlania się w ich dobrach innowierców, do końca XVIII wieku mieszkańcy Silnej byli wyłącznie wyznania rzymskokatolickiego. Dopiero od XIX wieku zaczęli osiedlać się tu także protestanci. W wyniku II rozbioru Silna znalazła się w granicach Królestwa Prus a w 1796 roku dobra biskupie zostały skonfiskowane przez rząd pruski. Po I wojnie światowej, dzięki sukcesom powstania wielkopolskiego, Silna została włączona w granice II Rzeczpospolitej. Ponieważ granica polsko-niemiecka oddzieliła wieś od parafii w Pszczewie, w 1926 roku erygowano tutaj parafię.  W 1927 roku wzniesiono kościół p.w. św. Józefa.

W pobliżu Silnej znajdują się 3 przydrożne kapliczki z XIX wieku oraz dawny cmentarz ewangelicki. Znajduje się na nim około 70 grobów.