Stołuń

Opis

STOŁUŃ - wieś sołecka, położona w rynnie jezior pszczewskich, nad jeziorami Lubikowskim, Stołuńskim, Czarnym i Białym, 6 km na północny zachód od Pszczewa.

Nazwa miejscowości swój początek wzięła od prasłowiańskiego słowa "stol" oznaczającego płaskie wzgórze.

Najstarsza wzmianka o Stołuniu pochodzi z dokumentu tenutariusza pszczewskiego Hektora z Koźminka z 20 lutego 1424 roku.

Od najdawniejszych czasów wieś stanowiła własność biskupów poznańskich. Przynależność tą potwierdzają dokumenty z 1564 roku. Po konfiskacie dóbr duchownych w 1796 roku Stołuń dzielił losy całej pszczewskiej parafii, w skład której wchodził. Katolicki charakter wsi potwierdzają wybudowane na rozdrożach zabytkowe kapliczki: przy drodze do Kalska i Pszczewa trzy XIX-wieczne kapliczki Matki Boskiej, a przy rozwidleniu dróg do Kalska i Kuligowa XIX-wieczna kapliczka św. Józefa.

Stołuń zawsze był wsią rolniczą, reprezentującą rozproszony typ zabudowy.
W produkcji rolniczej przeważała uprawa roli nad hodowlą zwierząt.

W ostatnich latach położenie nad jeziorami przyczyniło się do intensywnego rozwoju turystyki i działalności okołoturystycznej wspierającej rolnictwo.

W 2005 roku został oddany do użytku budynek, w którym znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna oraz świetlica wiejska z wystawą poświęconą Leonowi Pineckiemu (1892-1949) - trzykrotnemu mistrzowi świata i pięciokrotnemu mistrzowi Europy w zapasach. Nieopodal świetlicy, na terenie prywatnej posesji w mini skansenie obejrzeć można zabytkowy sprzęt gospodarstwa domowego.

Źródło
http://www.pszczew.pl/sol_stolun.html

 


Jezioro Stołuń
Widoczne wzgórze znajduje się
na wąskim przesmyku,
za którym ukryte jest Jezioro Białe.

 


Stołuń (foto: ~usiu)


Jezioro Stołuńskie o świcie

 


Jezioro Stołuńskie


Widok na Stołuń