Gmina Skwierzyna

Statut: gmina Skwierzyna
Powiat: międzyrzecki
Województwo: Lubuskie
-
-
-
umig@skwierzyna.pl%20
Opis
Gmina Skwierzyna, której powierzchnia wynosi 28.544 ha i zamieszkuje ją 13.277 osób, położona jest w najpiękniejszych zakątkach regionu między Pojezierzem Międzychodzko-Sierakowskim a Pojezierzem Łagowskim. Sąsiaduje też z Puszczą Notecką, która jest wielkim rezerwatem leśnym i ornitologicznym. Okolice skwierzynne to tereny niezwykle malownicze i atrakcyjne turystycznie, a bogactwem tej ziemi są lasy, rzeki i jeziora.

Lasy zajmują 68% powierzchni gminy, są rajem dla grzybiarzy, amatorów ciszy, spokoju i pieszych wędrówek, ale też miejscem spotkań myśliwych, gdyż nie brak tu dzikiej zwierzyny. Sarny, jelenie, dziki, kuny czy lisy nie należą do rzadkości.

Rzeki, Warta a zwłaszcza Obra, która stała się rezerwatem dla siedlisk bobrów ("Szlak bobrów"), dostarczają wrażeń z wędrówek ich urozmaiconymi brzegami, a nadto rzeka Obra, wraz z rynną jezior zbąszyńskich, tworzy, najpiękniejszy na Niżu Polskim szlak wodny o długości 220 km, który kończy się w Skwierzynie.

Jeziora, które okalają gminę (Soleckie, Lubikowskie, Głębokie i Chycińskie) są świetnym miejscem do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i windsurfingu.

W skład gminy wchodzi 7 sołectw obejmujących swym zasięgiem 9 wsi, wśród których największą jest Murzynowo, a najdalej na wschód wysuniętą - Wiejce.


Gmina Skwierzyna od lat współpracuje z miastami partnerskimi w Niemczech i Rosji. Po raz pierwszy porozumienie o współpracy podpisano w 1979 r. z niemieckim miastem BERNAU. Odnowienie Zawarcia Związku Partnerstwa z miastem Bernau i miastem Skwierzyna miało miejsce 22.06.1996 r. Drugim miastem partnerskim Skwierzyny jest rosyjski - BRIAŃSK.

Kronika imprez:
Dni Skwierzyny