Książ Śląski

Opis

Pierwsze informacje o wsi Książ Śląski (niem. Fürstenau) pochodzą z 1295 r. (Furstinow), należy jednak przypuszczać, że metryka miejscowości jest znacznie wcześniejsza - 1 poł. XIII w.).

W końcu XIV w. wzmiankowany jest miejscowy kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, który w końcu XV wieku otrzymał dzwonnicę i dwa dzwony (jeden ufundowano w 1484 r., drugi w 1518 r.). Parafia w Książu istniała do I poł. XIX w., kiedy to kościół uległ zniszczeniu (prawdopodobnie pożar). Drewnianą dzwonnicę rozebrano dopiero po II wojnie światowej. W końcu XV w. wieś stanowiła własność rycerską i należała do braci Nickela i Hansa von Ebersbachów, potem kolejno do rodziny von Dyhern, braci Cyrusa i Ludwiga von Rothenburg i Sebastiana von Schwarza. W czasie wojny trzydziestoletniej miejscowość została splądrowana przez żołnierzy brandenburskich, którzy zabili miejscowego wójta Hansa Arnolda. Na początku XVII w. majątek dzierżawił Georg Schönborn z Podbrzezia Dolnego. U schyłku XVII w. Książ był podzielony, jedną z części władał Balzer von Unruh z Zatonia, drugą Helena von Schlichting. Od 1701 r. cały majątek znajdował się w rękach Siegmunda Wilhelma von Schicka, potem (ok. 1728 r.) Balthazara Friedricha von Lüttwitza z Długiego. Po jego śmierci nastąpił ponowny podział wsi.

W 1790 r. Książ liczył 270 mieszkańców, we wsi funkcjonowała szkoła i wiatrak. Około 1800 r. wybudowano we wsi okazały klasycystyczny dwór, później adaptowany na karczmę. W końcu XVIII w. do znaczenia doszło miejscowe sołectwo. W 1844 r. wymienia się sołtysa Edermana, który był także właścicielem majątku szlacheckiego. W tym czasie wieś liczyła 69 domów, 365 mieszkańców (24 katolików), posiadała szkołę ewangelicką, w skład majątku wchodziły 2 gorzelnie, olejarnia, młyn wodny i kuźnia. Około 1873 r. cały majątek przeszedł na własność grafów Schack von Wittenau z Dziadzoszyc, potem Heinricha Werdta i Maxa Greulicha.

W latach 20 - tych XX w. majątek został ponownie podzielony. W latach 1933 - 44 właścicielem części dóbr był Herman Waltzer, folwark natomiast znajdował się w rękach Fritza Kurza. Po 1945 r. w zabudowaniach folwarcznych zorganizowano PGR, który później włączono do Kombinatu PGR Kożuchów, we dworze sołtysim mieściły się mieszkania i biura gospodarstwa. W Książ Śląski zamieszkuje dziś 315 osób, we wsi funkcjonuje oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.