Zawada

Opis

Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kożuchów.

Historia

Pierwsze wzmianki o folwarku pojawiły się w 1544 r., kiedy bracia Melchior i Balthazar von Rechenberg z Borowa Wielkiego toczyli spór z kuzynem Georgiem z Borowa Polskiego o tereny do wypasu owiec. W tym czasie folwark należał do dóbr ziemskich w Borowie Wielkim. W 1845 r. osada nadal była wymieniana jako folwark należący do majątku ziemskiego w Borowie Wielkim Dolnym. W 1915 r. w folwarku i kolonii zamieszkiwały 53 osoby (39 ewangelików). Po 1945 r. Zawada funkcjonowała jako przysiółek. W 2002 r. w osadzie mieszkało 28 osób - 6 gospodarstw.

 

Źródło informacji: http://www.turystyka-powiat-nowosolski.info.pl/index.php?title=Zawada