Borów Polski

Opis

Nazwa „Borów Polski” wskazuje, iż wieś założona została przez polskich osadników. Podobnie jak Borów, również Borów Polski po raz pierwszy wymieniony został w dokumencie w 1220 r. jako „Borov poloaicali”. Początki osadnictwa w okolicy Borowa są jednak znacznie starsze, bowiem wielokrotnie w XIX w. i XX w. rolnicy wykopywali na swoich polach urny z czasów prehistorycznych.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

1. Zamek