Borów Wielki

Opis

Pierwsza wzmianka o Borowie (Boraw) pochodzi z 1220 r., kiedy wymienił go w dokumencie biskup wrocławski Wawrzyniec, pisząc, iż dotuje budowę kościoła w Solnikach ze swoich dziesięcin ze wsi Borów. Z 1376 r. pochodzi pierwsza wzmianka o kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Borowie.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

  1. Dwór (z kaplicą)
  2. Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
  3. Kościół pw. św. Anny
  4. Oficyna folwarczna
  5. Pałac
  6. Park krajobrazowy (dworski)
  7. Park romantyczny (pałacowy)