Gołaszyn

Opis


Najstarsze wzmianki o Gołaszynie, który nosił nazwę Linda (niem. Lindau), pochodzą z 1295 r. i odnosiły się do istniejącego już wówczas kościoła.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

  1. Budynki podworskie
  2. Zespół kościelny pw. św. Marcina