Miłaków

Opis


Pierwsza wzmianka o wsi Melacow (Melko) pochodzi z 1295 r., kiedy wspólnie z Gołaszynem wymieniony został Miłaków jako wieś posiadająca kościół.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

  1. Zespół zamkowy