Otyń

Opis

 

Kościół

obecnie siedziba gminy, osada założona jeszcze w XIV wieku. W 1319 roku otrzymała prawa miejskie, które straciła jednak w 1945 r.. Rozwój miasta nastąpił jednak dopiero po otwarciu tzw. komory solnej w pobliskie Nowej Soli. W latach 1647 – 1776 Otyń był własnością zakonu Jezuitów. Średniowieczny układ miasta, zabudowa mieszkalna z XVII – XIX wieku a także XVI wieczny kościół p.w. św. Krzyża i zamek z tworzą zabytkowy układ urbanistyczny. Zamek pierwotnie gotycki w XVII wieku stał się własnością Jezuitów. Pod koniec XVIII wieku zaadaptowali oni go na klasztor. Po likwidacji zakonu klasztor przeszedł na własność Królewskiego Instytutu Szkolnego. Pożary i zniszczenia wojenne sprawiły, że do dzisiejszych czasów zachowały się tylko ruiny zespołu klasztorno – dworskiego (dojście odnogą od szlaku).

Kamieniczki w rynku