Gmina Siedlisko

Statut:
Powiat: powiat Nowosolski
Województwo: gmina Siedlisko
-
-
-
ug@siedlisko.pl
Opis

Ruiny spalonego kościoła

Gmina Siedlisko położona jest w południowo - zachodniej części Ziemi Lubuskiej.

Przyjęcie herbu i flagi gminy Siedlisko datowane jest na rok 1998. Jednakże historia tej miejscowości sięga daleko wstecz. Pierwsza notatka o tamtejszym zamku nazwanym "castrum Sedlischo" pochodzi z 1298 roku i umieszczona jest w akcie nabycia kasztelani przez Henryka III księcia głogowskiego.

Jako gmina miejscowość funkcjonuje od 1973r.

Ta niewielka i malownicza gmina posiada oprócz uroczych widoków, również zabytki. Najsłynniejsze to:

 • Drewniany XVII-wieczny kościół  w Bielawach, spalony w 1996 roku, figurował w rejestrze zabytków,
 • Zamek.

Zamek - budowę obiektu zlecił w 1597 roku Melchiorowi Deckenhardtowi Jerzy Schnoenaich według projektów Walentego Saebisch. I tak począwszy od tej daty, zamek budowano wiele lat, upiększając go i rozbudowywując. Ciekawy okres przeżywa budowla w latach 1964-74, kiedy na swoją siedzibę wybrał ją sobie szczep harcerski im. Kornela Makuszyńskiego z Zielonej Góry. Piękny niszczejący zamek stał się bazą terenową Makusynów. Harcerze zabrali się dzielnie do odgruzowywania placów i zabezpieczania ruin. Organizowane przez nich turnieje i widowiska plenerowe wspominane są wśród miejscowej ludności po dziś dzień.

Zamek rycerski w siedliskuBy przywrócić czasy świetności dawnego zamku, ówczesny naczelnik gminy - inż. Józef Krajewski zainicjował w roku 1986 projekt kapitalnego remontu zachowanych budynków. Pomocna do tego była dokumentacja techniczna Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Projekt ten nie powiódł się w pełni, Aczkolwiek budynek posiada teraz instalację c.o. i wód kanalizacyjnych. Ustalono wówczas  nowe funkcje pomieszczeń zamkowych:
kryptę grobową zaadaptowano na kawiarnię, dawna kaplica to dziś sala widowiskowo-koncertowa, a sale wschodniego skrzydła to pomieszczenia sekcji Gminnego Ośrodka Kultury. W dawnej bibliotece znów pojawiły się regały z książkami - tym razem Gminnej Biblioteki Publicznej. Można więc powiedzieć, że do zamku wróciło życie!

Okolice Siedliska to tereny wyśmienite wprost dla turystyki pieszej i rowerowej wokół tamtejszego jeziora. Możliwe jest również rozbicie pola namiotowego na terenie zamku.

Gmina posiada 4 gospodarstwa agroturystyczne:

  • Adamów Henryk-Piękne Kąty 13
  • Czaykowski Tadeusz - Borowiec 36
  • Chwesiuk Krzysztof- Hotel "Podzamcze"
   Siedlisko ul Nadodrzańska 53
  • Czaykowski Andrzej - Siedlisko, ul Cmentarna 4