Powiat Słubicki

Statut: powiat ziemski
Powiat: słubicki
Województwo: Lubuskie
-
-
-
powiatslubicki@pro.onet.pl
Opis

Położenie - w północno-zachodniej części województwa lubuskiego, na wschód od Odry.

Liczba ludności - około 47 tys. mieszkańców.

Powierzchnia - 1000 km2.

Atrakcje turystyczne - wspaniałe zabytki Ośna Lubuskiego oraz duża liczba jezior w jego okolicy, przejścia graniczne: drogowe w Świecku i kolejowe w Kunowicach.

Powiat Słubicki leży w połnocno-zachodniej części Województwa Lubuskiego i graniczy odpowiednio: po stronie północnej z powiatem gorzowskim ziemskim, po stronie wschodniej z powiatem sulęcińskim, po stronie południowo-wschodniej z powiatem krośnieńskim, a od strony zachodniej z Krajem Związkowym Brandenburgia w Republice Federalnej Niemiec. W skład powiatu wchodzi 5 gmin: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice. Powiat obejmuje obszar o powierzchni 1000 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 48 tys.osób. Siedziba starostwa powiatowego znajduje się w Słubicach.

Pod względem komunikacyjnym powiat jest bardzo zróżnicowany. Istnieje tu dobrze rozbudowana infrastruktura komunikacji drogowej i kolejowej. Duże znaczenie komunikacyjne ma rzeka Odra, która na obszarze powiatu jest przez cały rok żeglowna.

ZOBACZ WYKAZ OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W POWIECIE TUTAJ

Fakt przygranicznego położenia nadaje charakter i kształtuje kierunki rozwoju gmin wchodzących w skład powiatu. Sąsiedztwo z Niemcami, właściwie rozwinięty handel i usługi, dobra sieć komunikacji, to czynniki mające wpływ na działania gospodarcze. Graniczne przejścia w Świecku, Słubicach oraz Kunowicach sprzyjają rozwojowi firm zajmujących się transportem, spedycją i obsługą celną. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna o łącznej powierzchni 447 ha stwarza szerokie możliwości działania na terenie powiatu inwestorom krajowym i z państw Unii Europejskiej. Dzięki tym atutom Powiat Słubicki dąży do umocnienia swojej pozycji jako trzeciego centrum rozwoju gospodarczego w Województwie Lubuskim. Szansą na pozyskiwanie inwestorów, prezentację ofert inwestycyjnych oraz zawieranie kontaktów kooperacyjno-handlowych jest organizowane cyklicznie Lubuskie Forum Gospodarcze w Słubicach.

Naturalne walory przyrodnicze powiatu - jeziora, lasy, zróżnicowany krajobraz oraz bogactwo fauny i flory stwarzają dobre warunki do wypoczynku, uprawiania sportu oraz turystyki pieszej i rowerowej.

Szlak romański
Grupa kilkunastu kamiennych kościołów wiejskich w Powiecie Słubickim i Powiecie Marchijsko-Odrzańskim (Republika Federalna Niemiec) stanowi swoistą "kamienną wspolnotę" regionu, która w przyszłości zostanie połaczona w lokalny polsko-niemiecki "Szlak Romański" więcej »»

Pomniki przyrody
Jedną z najstarszych form ochrony przyrody jest zachowywanie pojedynczych tworów przyrody żywej i nieożywionej więcej »»

Park Krajobrazowy "Ujście Warty"
Park Krajobrazowy "Ujście Warty" utworzony w 1996 roku zajmuje obecnie obszar 20 532,46 ha więcej »»
Park Narodowy "Ujście Warty"
Powstał w miejsce istniejącego od 1977 r. rezerwatu przyrody Słońsk oraz części Parku Krajobrazowego Ujście Warty więcej »»

Rezerwaty
Rezerwat Młodno więcej »»
Rezerwat „Mokradła Sułowskie” więcej »»
Rezerwat Pamięcin więcej »»
Rezerwat „Łęgi koło Słubic” więcej »»