Tawęcin

Opis

Historia
Osada folwarczna koło Mielesznicy, powstać musiała wcześnie, bo ma słowiańską nazwę, czytelną w zniekształconym brzmieniu niemieckim. W XIX wieku przy folwarku istniała cegielnia.

Krajobraz

Osada z zespołem folwarcznym położona na płaskim terenie w otwartym krajobrazie rolniczym, związanym z łąkami nadodrzańskimi.

Rozplanowanie

Osada o planie amorficznym położona przy lokalnej drodze z drogi drugorzędnej Kłopot -Białków.

Dominanty

Zespół folwarczny założony w 2 połowie XIX wieku i rozbudowany w drugiej połowie XX wieku.

Zabudowa

Z zabudowy zachowała się jedna zagroda z przełomu XIX/XX wieku, a także współczesne budynki.

Stan zachowania

Zespół folwarczny utracił swoją kompozycję o planie czworoboku. Zniknęło też kilka zagród ustawionych do siebie równolegle. Pozostała jedynie jedna zagroda. W drugiej połowie XX wieku wprowadzono szereg budynków współczesnych, nie pasujących do historycznej zabudowy.

Znaczenie kulturowe

Pomimo, iż zespół utracił częściowo wartość kulturową proponuje się opracowanie karty ewidencyjnej zespołu i uchronić go od całkowitej dewastacji.