Stańsk

Opis

DEKLARACJA MIESZKAŃCÓW WSI STAŃSK
Z OKAZJI OBCHODÓW 700-LECIA

Okres od 1310 do 2010 roku to czas wielu różnych, ważnych wydarzeń, zarówno
w dziejach całej ludzkości, jak i dziejach poszczególnych narodów.

Historia Stańska,  tak jak i innych miejscowości ziemi lubuskiej, zawiera różne okresy dziejowe, ludzki trud, wojny, ale także zabawę i naukę. W ciągu tych wieków Polska przeżyła bitwę pod Grunwaldem, była świadkiem odkryć Mikołaja Kopernika, ludzie zachwycali się poezją Mickiewicza, cierpieli udrękę wojen, w tym dwóch światowych.

W tym czasie w Stańsku toczą się skomplikowane losy poszczególnych rodzin – niemieckich i polskich. Te historyczne doświadczenia chcemy wykorzystać z pożytkiem dla przyszłości naszej i naszych pokoleń. Mieszkańcy naszej wsi, którzy żyli i żyją od 1945 roku, przybyli tu z różnych stron przedwojennej Polski: z terenów wileńskich, lwowskich, a także z Wielkopolski i Małopolski. Wnieśli swoje doświadczenie, a wraz z nim dziedzictwo ziem, z których przybyli.

Kościół w Stańsku dawniej

Okres od zakończenia II wojny światowej to czas wielu przemian. Z  różnych kultur i doświadczeń  rodziła się współpraca dla wypracowania wspólnego dobra. 
W ciągu minionych lat żyliśmy tutaj w kulturowym tyglu:  jedni pracując na własnych gospodarstwach, inni w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, a zdecydowana mniejszość poza rolnictwem. Wśród tych, którzy przybyli tutaj po 1945 roku, jest wiele osób z bogatym i różnorodnym doświadczeniem. Mieszkańcy naszej wsi zawsze starali się być dobrymi rolnikami i pracownikami. Zawsze staraliśmy się być aktywni w pracy społecznej na rzecz wsi, szkoły, kościoła, świetlicy, a także mieć swój wkład w aktywność sportową. Możemy wykazać się niemałym dorobkiem.

Chcemy wszystko, co wiąże się z historią naszej wsi, odtworzyć. To nasza powinność. Zrobimy wszystko, by nasz dom, nasze obejście i naszą wieś godnie przygotować do uroczystości 700-lecia.

Prosimy władze naszej Gminy, aby w porozumieniu z władzami powiatu, województwa i kraju, wsparły nasze wysiłki, by nasza wieś godnie obchodziła tę ważną rocznicę w historii regionu.
Chcemy, aby w obchodach uczestniczył także Kościół, gdyż był z nami zawsze. Niezwykle istotne jest dla nas współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami nauki oraz mediami.

Zrobimy wszystko, aby obchody 700-lecia Stańska stały się ważnym wydarzeniem w kraju i w Europie.

Stańsk,  sierpień 2009r.

       mieszkańcy wsi Stańsk