Lipienica

Opis

LIPIENICA, Lipenka niemiecka nazwa Lippenze.
Na północ od wsi znaleziono ślady ludności z okresu od mezolitu do neolitu, kultury łużyckiej, grób ciałopalny z okresu rzymskiego, osadę wczesnośredniowiecznego. Wieś „Lipenzk” wspomniana w 1405r. była zapewne kolejnym etapem w ciągu osadniczym. Jej słowiański rodowód jest niewątpliwy. Miała ona 11 łanów i należała do parafii w Ośnie. Wieś albo miejsce po niej zostało wraz z Gronowem zakupione przez miasto Ośno w 1458r. Zapewne po tym miasto założyło tu folwark, który istniał na pewno w XVI w. W 1809r. folwark Lipienica należała do wsi Gronowo, która też stanowiła własność miasta. Ludność: 1958r. – 21, 1970 i 1978r. – 80 ( w tym 41 kobiet). 

Źródło: www.osno.pl