Podośno

Opis

PODOŚNO, Torań, niemiecka nazwa Karishöhe.
Niemiecka nazwa oznacza dosłownie wzniesienie Karola. Po wojnie dowolnym chrztem wprowadzono Torań (Torań?), lecz nazwa ta, choć figuruje jeszcze na mapie z 1975 r., nigdy nie weszła do powszechnego użytku. Podośno jest nazwą pochodną od nazwy miasta i oddaje dobrze podmiejski charakter miejscowości. Pojawiła się ona zapewne już w latach 50.
S t o s u n k i  k o ś c i e l n e: Osada należy do parafii św. Jakuba Apostoła w Ośnie (diecezja zielonogórsko-gorzowska).
L u d n o ś ć: 1958 r. - 25, 1970 r. – 81, 1978 r. – 88, 1988 r. – 79.

Źródło: www.osno.pl