Drzeńsko

Opis

Fot. Internauta

 
Wieś sołecka położona 5 km na pn. zach. od Rzepina przy drodze do Kostrzyna. Przez tę wieś przebiega linia kolejowa Wrocław – Szczecin.
Powierzchnia sołectwa wynosi 902 ha, co stanowi 5,3% obszarów wiejskich gminy.
W miejscowości działa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Chrobry”, którego działalność opiera się na propagowaniu i rozpowszechnianiu kultury fizycznej we wsi. Klub prowadzi szkolenia i rozgrywki piłki noznej.