Lubiechnia Mała

Opis

Lubiechnia Mała z niemieckiego: Klein Lübbichow, wieś powstała w XV wieku. Lubiechnia Mała, w źródłach wspomniana została po raz pierwszy w 1405 roku jako posiadłość biskupów lubuskich, którzy dysponowali tu 32 włókami ziemi. Cała wieś, podobnie jak większość miejscowości z tego okresu musiała być o połowę większa. Ta druga część wsi należała najprawdopodobniej do prywatnych właścicieli. Jednym z nich, w 1447 roku był mieszczanin frankfurcki Martin Wins. W źródle z tego roku wieś odnotowana została pod nazwą „parva Lubechyn”. W ciągu XVI i XVII wieku kolejnymi właścicielami wsi były znane na tym terenie rody von Grunberg i von Sydow. W źródłach z tamtego okresu wieś występuje pod nazwą `Klein Lobichau’, zamienioną w XVIII wieku na nazwę `Klein Lubbichow. Począwszy od drugiej połowy XVII wieku, właścicielem wsi została rodzina von Ludwig mieszkająca w majątku rodowym w Kowalowie. Około 1800 roku odkupiona została przez rodzinę von Berg. W ciągu XIX wieku wieś, po częściowej parcelacji gruntów, została rozbudowana w kierunku południowym. Rozbudowa polegała na budowie nowych, luźno rozrzuconych i obszernych zagród, które usytuowano wokół historycznego, wrzecionowatego nawsia.

Udokumentowaną w źródłach średniowieczną metrykę miejscowości potwierdza ten właśnie zachowany plan wsi o charakterystycznym dla wieków średnich obrysie owa lnicy z wrzecionowatym nawsiem, w którego obrębie zawsze sytuowany był kościół.

Opracowane na podstawie:
Słownika gorzowskiego pod redakcją Jerzego Zysnarskiego
przy współpracy Zbigniewa Millera