Lubiechnia Wielka

Opis

Jest to duża wieś sołecka położona 4 km na pn. od Rzepina przy drodze lokalnej do Kowalowa.
W sołectwie istnieją:
Klub sportowy – Zieloni Lubiechnia Wielka,
Oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie.
Koło Gospodyń Wiejskich - przewodnicząca Grażyna Dereń.
świetlica wiejska.

Historia
Niemiecka nazwa wsi: Gross Lübbichow. Wśród kilkudziesięciu zabudowań znajduje się m. in. XIX wieczny, neogotycki kościół filialny parafii rzepińskiej p. w. Matki Boskiej Różańcowej, niegdyś parafialny – dekanat Ośno w diec. lubuskiej. W 1413 roku Lubichen należała do von Grüneberga z Radzikowa. Od 1516 roku przeszła w posiadanie rodziny von Sydów. W 1718 roku „Grosslubichow” podlegała urzędowi domeny królewskiej w Lubaszu. Na gruntach ornych uprawiano głównie ziarna zbórz, groch i grykę. We wsi była szkoła, do której w 1774 roku chodziło 22 dzieci. Na początku XIX wieku wieś podlegała domenie w Gajcu. Po wyzwoleniu wieś stanowiła gromadę w gminie Rzepin, a od 1954 roku przez pewien czas podlegała gromadzie w Drzeńsku. Od 1972 roku wchodziła w skład gminy Kowalów. W roku 1976 została przeniesiona do gminy Rzepin. Kościół poświęcono w 1958 roku.

Opracowane na podstawie:
Słownika gorzowskiego pod redakcją Jerzego Zysnarskiego
przy współpracy Zbigniewa Millera