Gmina Słubice

Statut:
Powiat: powiat słubicki
Województwo: gmina Słubice
-
-
-
slubice@slubice.pl
Opis

 

 

Gmina Słubice leży w zachodniej części województwa lubuskiego na granicy polsko- niemieckiej. Ogółem teren ten zamieszkuje 19,328 mieszkańców. Miasto Słubice o pow. 19,2 km2 liczy ok. 17 tys. mieszkańców (czasowo przebywa tutaj kilka tysięcy więcej).

Słubice pełnią dziś rolę miasta granicznego między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Przygraniczne położenie sprawia, że w mieście dominują usługi związane z turystyką. Wielu mieszkańców zajmuje się głównie obsługą turystyki międzynarodowej i ruchu granicznego, handlem, drobnym rzemiosłem.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2001r. - wynosiła 2878. W mieście znajdują się 2 bazary. Słubice jako samodzielne miasto istnieją od 56 lat.

W związku z przygranicznym położeniem gminy, krzyżują się tu ważne szlaki komunikacyjne (autostrada A2, węzeł dróg 29, 31, 137). Takie usytuowanie sprzyja również rozwojowi turystyki międzynarodowej.

 

- BURMISTRZ SŁUBIC OTRZYMAŁ NAGRODĘ "NAJLEPSZY BURMISTRZ ROKU 2010"  >>> zobacz

- 30.06.2011 r. słubiccy rajcy poznali szczegóły funkcjonowania przyszłej ścieżki edukacyjnej >>> zobacz

 

 

Insygnia Gminy
"...herb miasta to nie tylko suchy, nic nie mówiący znak używany dla określenia przynależności czy własności, to nie tylko symbol samorządu miejskiego wyrażony w pieczęci, ale żywa tradycja przeszłości..." więcej »»

Słubice dawniej i dziś
Pierwszą pisemną wzmiankę o terenach położonych na prawym brzegu Odry zawiera akt z 1253 roku, nadający Frankfurtowi (O) prawa miejskie więcej »»

Otoczenie biznesu
Słubice - jedno z najatrakcyjniejszych w Polsce miejsc dla inwestorów. Decyduje o tym kilka czynników więcej »»

Walory regionu
Region ten ze względu na korzyści wynikające z przygranicznego położenia jest atrakcyjnym terenem turystycznym więcej »» 

Obiekty sportowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach dysponuje bogatym kompleksem obiektów więcej »»