Lisów

Opis

Lisów - był w XV w. posiadłością Jannitów z Łagowa. Znajduje się tutaj kościół fil. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa z XV w., rozbudowany o transept z XIX w. Poważnie zniszczony w okresie wojny, odbudowany w 1962 r. dom nr. 22 o konstrukcji szkieletowej z XVIII w. częściowo obmurowany i podmurowany kamieniem, z podcieniem narożnym i wozownicą. Domy nr 22, 28, 34 i stodoła przy domu nr 34 są ujęte w rejestrze zabytków gminy Słubice.