Nowy Lubusz

Opis

Nowy Lubusz - wieś położona na prawym brzegu Odry. Na przeciwległym brzegu po Niemieckiej stronie leży Lebus - wczesnośredniowieczny gród obronny, w X - XII w. centrum ziemi lubuskiej. W Nowym Lubuszu znajduje się cmentarz zabytkowy z poł. XIX w. W okolicy znajdują się tez przebadane stanowiska archeologiczne, pozostałości po osadzie produkcyjnym z okresu rzymskiego.