Słubice

Opis

Miasto położone na granicy polsko - niemieckiej , w zachodniej części województwa lubuskiego , na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych (węzeł dróg nr 29,31,137. Autostrada A2)

Obsługę ruchu transgranicznego zapewniają trzy przejścia graniczne na terenie gminy:

  • W Słubicach - /ruch osobowy/,
  • w Kunowicach - /ruch kolejowy/,
  • w Świecku- /ruch osobowy i towarowy - Terminal Towarowych Odpraw Celnych/.

Funkcjonuje tu Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Miasto o pow. 19,2 km2 liczy ok. 17 tys. mieszkańców ( czasowo przebywa tutaj kilka tysięcy więcej).

Słubice pełnią dziś rolę miasta granicznego między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Przygraniczne położenie sprawia, że w mieście dominują usługi związane z turystyką.
Wielu mieszkańców zajmuje się głównie obsługą turystyki międzynarodowej i ruchu granicznego, handlem , drobnym rzemiosłem.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2001r. - wynosiła 2878. W mieście znajdują się 2 bazary. Słubice jako samodzielne miasto istnieją od 56 lat.

 

Granica
Nadesłał: ~rasta

Aleja  Wałowa
Nadesłał: ~rasta

Stadion OSIR
Nadesłał: ~rasta

Biblioteka
Nadesłał: ~rasta