Powiat Strzelecko-drezdenecki

Statut: powiat ziemski
Powiat: strzelecko-drezdenecki
Województwo: Lubuskie
-
-
-
sstrzelce@sekretarz.zg.pl
Opis

Zapraszamy do powiatu strzelecko-drezdeneckiego, położonego w północno wschodniej części województwa lubuskiego, nad rzekami: Notecią i Drawą. Graniczy on z sześcioma powiatami: choszczańskim, wałeckim, myśliborskim, czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, gorzowskim. Siedzibą powiatu jest miasto Strzelce Krajeńskie, które rolę miasta powiatowego pełniło już wcześniej, od XIV wieku aż do roku 1975.

Powiat strzelecko-drezdenecki zajmuje obszar 1248 km2. Obejmuje pięć jednostek samorządu terytorialnego: gminę miejsko-wiejską Strzelce Krajeńskie, gminę miejsko-wiejską Drezdenko, gminę miejsko-wiejską Dobiegniew, gminę wiejską Stare Kurowo oraz gminę wiejską Zwierzyn. Obecnie powiat strzelecko-drezdenecki zamieszkuje 50.372 mieszkańców, z czego 26.520 osób mieszka na terenach wiejskich, co stanowi 52,6%.

Przez powiat strzelecko-drezdenecki przebiega kilkanaście szlaków rowerowych, pieszych oraz wodnych. Wzdłuż rzek Drawy i Noteci organizowane są spływy kajakowe. Liczne przesmyki łączące jeziora umożliwiają sprawne przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi akwenami. W obrębie jezior usytuowane są ośrodki wypoczynkowe spełniające funkcje rekreacyjno-sportowe. Turyści mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i kajaków. W sezonie letnim czynna jest również baza hotelarsko-gastronomiczna. Najatrakcyjniejsze ośrodki usytuowane są w miejscowościach: Długie, Gościm, Zdroisk, Lubiewo, Goszczanowo. Miłośników jazdy konnej zapraszamy do ośrodków w: Kosinie, Krzynkach, Śródlesiu, Mierzęcinie i Przeborowie, gdzie można wziąć lekcje jazdy konnej lub przejechać się bryczką.

ZOBACZ WYKAZ OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W POWIECIE TUTAJ

Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami są: przemysł drzewny, obuwniczy oraz mleczarski. Dobrze działa i rozwija się branża piekarnicza oraz przetwórstwo mięsno-wędliniarskie. Powiat posiada również rozwinięte usługi w zakresie rolnictwa, budownictwa, transportu, handlu hurtowego i detalicznego oraz handlu samochodami używanymi. W czterech szkołach ponadgimnazjalnych oraz jednej specjalnej uczy się 2511 uczniów. Trzy szkoły posiadają internaty, co umożliwia naukę młodzieży zamieszkałej w sąsiednich miejscowościach. 

Ośrodki kultury w Strzelcach Krajeńskich, Drezdenku, Dobiegniewie i Zwierzynie wspierają aktywność społeczną mieszkańców, pomagając i koordynując działalność orkiestry dętej, kilku chórów, zespołu tańca ludowego oraz stowarzyszeń.

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z PUBLIKACJĄ PT. "PRZYRODA I ZABYTKI W POWIECIE STRZELECKO-DREZDENECKIM". CENNE INFORMACJE NA TEMAT POWIATU MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ:

"Przyroda i zabytki w powiecie strzelecko-drezdeneckim" cz. I

 

POBIERZ

"Przyroda i zabytki w powiecie strzelecko-drezdeneckim" cz. II

 

POBIERZ

"Przyroda i zabytki w powiecie strzelecko-drezdeneckim" Errata

POBIERZ

Władze powiatu dużą wagę przywiązują do rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Podpisano umowę partnerską z powiatem niemieckim Havelland, z którym współpraca odbywa się w różnych dziedzinach życia społecznego. Przejawia się ona głównie w wymianie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych obu powiatów, spotkaniach i wymianie doświadczeń pomiędzy rolnikami, biznesmenami, organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, przedstawicielami opieki zdrowotnej.

Współpracują ze sobą i spotykają się również zespoły kulturalne, drużyny sportowe, uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach. Powiat utrzymuje również stosunki z innym powiatem niemieckim Ascherlsleben-Stassfurt. W ramach tej współpracy odbywają się wymiany młodzieży, spotkania nauczycieli oraz wymiana doświadczeń z zakresu edukacji publicznej. Powiat podpisał również umowę o współpracy partnerskiej z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, Wielkopolska. Pierwszą wspólną inicjatywą jest organizacja cyklicznych imprez pt. Spotkanie na Miedzy, które mają na celu wzajemne poznawanie się obu powiatów, społeczności lokalnych oraz wypracowanie planu dalszej współpracy na różnych płaszczyznach życia społecznego. Ponadto powiat strzelecko-drezdenecki podpisał Porozumienie o Partnerskiej Współpracy pomiędzy powiatami: czarnkowsko-trzcianeckim i wałeckim. Trójporozumienie powiatów z trzech różnych województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego jest pierwszym w Polsce takim przypadkiem. Celem podpisanego Porozumienia o Partnerskiej Współpracy powiatów jest promocja i rozwój regionów w każdej dziedzinie ich życia na szczeblu lokalnym.

Dość niedawno 8 maja 2008r. nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy powiatami: Strzelecko-Drezdeneckim i Gorzowskim.  Pierwszą wspólną inicjatywą obu powiatów stało się powołanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 dla mieszkańców powiatów strzelecko-drezedeneckiego i gorzowskiego, który funkcjonuje od 1 marca 2008 r. przy ulicy Walczaka 110 w Gorzowie Wlkp. (budynek Powiatowego Urzędu Pracy). Niepełnosprawni na orzeczenie czekają teraz miesiąc, a nie jak miało to miejsce wcześniej pół roku, a nawet dłużej. Jednakże takich elementów współpracy ma być więcej. Poprzez podpisanie porozumienie o partnerskiej współpracy powiaty będą się wspólnie promować oraz rozwijać turystykę i gospodarkę.