Gmina Dobiegniew

Statut:
Powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo: gmina Dobiegniew
-
-
-
urzad@dobiegniew.pl
Opis

Gmina Dobiegniew położona w północno-wschodniej części województwa lubuskiego na pograniczu Pojezierza Dobiegniewskiego i Równiny Drawskiej. W samym mieście jest Jezioro Wielgie z kąpieliskiem; rzeka Mierzecka Struga przepływająca przez miasto jest dopływem rzeki Drawy. W odległości 1 km od głównej trasy nr 22 (biegnącej z Berlina-Gdansk-Królewiec) w północno-zachodniej części gminy leży grupa jezior z największym jeziorem Osiek (pow. 6,1 km, długość 10 km, głębokość do 35 m, długość brzegów 28 km).

Na terenie gminy Dobiegniew znajduje się wiele zabytkowych budowli świeckich i sakralnych o dużym znaczeniu historycznym. Większość terenów osadniczych zachowała walory i wartości kulturowe. Walory architektoniczno-krajobrazowe posiada głównie zabudowa realizowana do 1936 r. wpisując się harmonijnie w krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Historyczny układ przestrzenny z zespołami zabudowy historycznej występuje:

· w obszarze Starego Miasta w Dobiegniewie,
· we wsiach Chomętowo, Ługi, Mierzęcin, Słonów i Słowin.

Do najważniejszych obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowo-turystycznym zaliczyć możemy:

- Gotycki kościół par. p.w. Chrystusa Króla z XIVw. w Dobiegniewie,
- Fragmenty XV-wiecznych Murów obronnych z basztą w Dobiegniewie (ul.Zabytkowa),
- Kościół p.w. św. Józefa w Dobiegniewie z XV-XVIIw.,
- Zespół Pałacowy z XIXw. w Mierzęcinie,
- Kościół fil. p.w. Św. Stanisława z XVIIw. w Mierzęcinie,
- Pałac i dwie oficyny z XIXw. w Osieku,
- Ruiny Kościoła i cmentarz w miejscowości Ostrowite,
- Kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP z początku XVIw. w Słowinie,
- Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XVIIIw. w Wołogoszczy,
- Kościół p.w. Dzieciątka Jezus z XIVw. w Chomętowie,
- Zabytkowy spichlerz w Chomętowie,
- Zabytkowy folwark – dwór z XVIIw. w Chomętowie,
- Kościół filialny p.w. M.B. Częstochowskiej z XVIIw. w Głusku,
- Kościół prawosławny p.w. Najśw. Bogurodzicy, cerkiew 1899 r. w Ługach,
- Kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z XVIIIw. w Starym Osiecznie,
- Kościół par p.w. Św Piotra i Pawła z XVIIw. w Radęcinie,
- Kościół filialny p.w. M.B. Różańcowej z XIVw. w Słonowie,
- Elektrownia Wodna Kamienna z przełomu XIX i XX w.,
- Budynki i Muzeum Obozu Oflag II C Woldenberg.