Gmina Drezdenko

Statut:
Powiat: powiat Strzelecko-drezdenecki
Województwo: gmina Drezdenko
-
-
-
umig@drezdenko.pl
Opis

Według obecnego podziału administracyjnego, obowiązującego od 1 stycznia 1999, gmina Drezdenko stanowi część powiatu strzelecko – drezdeneckiego i należy do województwa lubuskiego. Wcześniej, od czerwca 1946 roku znajdowało się ono w województwie poznańskim, zaś już od czerwca 1950 roku należało do województwa zielonogórskiego. Przez następne 24 lata, od czerwca 1975 roku do stycznia 1999 roku było częścią województwa gorzowskiego.
Obszar gminy Drezdenko (około 400 km2, z czego 75% to lasy) zajmuje centralną część Kotliny Gorzowskiej rozciągając się w poprzek Pradoliny Noteci od skraju Puszczy Drawskiej do granic
Puszczy Noteckiej.
Przez teren gminy przechodzą dwie drogi wojewódzkie tj. droga 158 łącząca Drezdenko z Gorzowem Wielkopolskim i droga 160 stanowiąca połączenie ze Słupskiem, Koszalinem i Gdańskiem na północy oraz Poznaniem na południowym wschodzie.

PRZYRODA:

Duże wartości przyrodnicze i krajobrazowe miasta i gminy Drezdenko wynikają głównie z położenia na pograniczu dwóch wielkich, odmiennych pod wieloma względami krain: Wielkopolski i Pomorza.
Malownicze tereny gminy, urozmaicona szata roślinna, obfitość terenu w grzyby i owoce leśne oraz bogaty świat zwierząt (jelenie, dziki, zające, sarny, piżmaki które pojawiają się na bagnistych wybrzeżach rzek i jezior), ściągają do rejonu turystów i wczasowiczów oraz jest celem przyjazdów dużych grup dzieci i młodzieży. Występowanie w samym mieście jak i na obszarze gminnym zieleni, jezior (lasów, rezerwatów przyrody) daje możliwość obcowania z przyrodą i uprawiania turystyki wynikającej z motywów odpoczynku czy relaksu. W efekcie gminę można zaliczyć do obszaru o wysokiej atrakcyjności przyrodniczej, krajobrazowej i turystycznej.

Południowa część gminy Drezdenko międzyrzecze warciańsko noteckie to bory Puszczy Noteckiej, pokrywające jeden z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych. Liczne obniżenia wypełnione są misami jeziornymi. Dodatkowego uroku dodają im zalesione skarpy nadbrzeżne, zatoki, wyspy i półwyspy oraz bogactwo świata zwierzęcego, szczególnie ptaków. Turyści i wczasowicze korzystają nie tylko z atrakcyjności jezior: nie sposób nie oddać się pasji zbierania płodów runa leśnego, szczególnie grzybów. O wysokich walorach przyrodniczych całej gminy świadczą utworzone rezerwaty przyrody. Na jej terenie występują również liczne starorzecza, szpalery nadrzecznych wierzb i topoli, kępy łozowisk i trzcinowisk, które stanowią w okresie wiosennym ważny szlak ptasich tras oraz są miejscem ich legowisk. Krajobraz dodatkowo cechują niewielkie wzniesienia, tak zwane pozostałości po wydmach, które porośnięte zaroślami są trudnymi do przebycia. Na północy rozciąga się silnie pofałdowany, poprzecinany głębokimi, krętymi wąwozami i wzniesieniami, morenowy obszar Puszczy Drawskiej z malowniczymi jeziorami.

KULTURA:
Dom Kultury w Drezdenku preferuje model instytucji kultury o przewadze edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki, plastyki i tańca. Jest ośrodkiem, który stawia na kreatywność, profesjonalizm i atrakcyjność. Drezdenecka instytucja jest znaną i zasłużoną w rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Promuje miasto w kraju i za granicą. Dom Kultury to przede wszystkim animator amatorskiego ruchu artystycznego Działają tu zespoły, z których na szczególną uwagę zasługują:
Reprezentacyjna Młodzieżowa Orkiestra Dęta m. Drezdenka
"Fresco – Band”
Grupa choreograficzna „Dziewczęta z buławami”
Biesiadna Kapela Folkowa grupa wokalno - instrumentalna "Ugory".

W dziedzinie edukacji artystycznej DK prowadzi: „Pracownię Malarstwa i Rysunku”, „Studium Piosenkarskie”, oraz Studium Teatralne.

Placówka organizuje liczne imprezy cykliczne takie jak:
Koncerty noworoczne
Powiatowe Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych
Konkursy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”
Młodzieżowy Plener Malarski
Jarmark Kasztelański (od 2004r.)
"Muzyka przed pałacem"
Międzynarodowy Plener Artystyczny
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Odbicia wodne” (od 2004r.)
Polsko–niemieckie warsztaty artystyczne grup mażoretkowo - tamburmajorkowych

Kalendarz wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych Centrum Promocji Kultury w Drezdenku na 2014 rok


12.01. 2014 r. – XXII  Finał Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

23.02.2014 r. – Koncert Walentynkowy w wykonaniu wokalistów Studium Piosenkarskiego

15.03.2014 r. - Konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe

MARZEC 2014  – Inauguracja powiatowego przeglądu twórczości plastycznej

30.04.2014 r. – Festyn wiosenny (program dla dzieci, LASMELINAS, RENATA DĄBKOWSKA, MILANO, SYLWIA GRZESZCZAK)

03.05.2014 r. – Rocznicowa manifestacja patriotyczna z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

24.05.2014 r. – VIII Ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej o ZŁOTĄ SOSNĘ, koncert laureatów z udziałem zespołu SINGIN BIRDS

MAJ 2014 - Finał powiatowego przeglądu twórczości plastycznej

21.06.2014 r. – IX Jarmark Kasztelański (estrad młodych, JUMBO AFRICA, kabaret PAKA, TERCET CZYLI KWARTET)

21.07.2014 r. – XIX Plener malarski

22.07.2014 r. – VI Plener rzeźbiarski dużych figur

03.08.2014 r. – LATO Z RADIEM

SIERPIEŃ 2014 -  XIX FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ (08, 15, 22, 29.08) - koncert finałowy POZNAŃSKIE SŁOWIKI, orkiestra kameralna, soliści (29.08)

WRZESIEŃ 2014  – Uroczystość odsłonięcia pomnika w Karwinie, upamiętniająca bohaterskie działania oddziału AKL „Władysław Sikorski” na terenie Puszczy Noteckiej w latach 1943 – 1945

7.11.2014 r. – Poetycko – muzyczna interpretacja NIEPODLEGŁOŚCI jako atrybut dumy i radości w wykonaniu teatru ANIMA

BAZA NOCLEGOWA
Oferta hoteli, pensjonatów, ośrodków i ośrodków agroturystycznych
więcej»»