Głęboczek

Opis


GŁEBOCZEK - wieś położona 4 km na południowy wchód od Starego Kurowa. We wsi neogotycki kościół z XIX wieku.
W Głęboczku i sąsiedniej Błotnicy
powstała w 1765 r. gmina mnemonicka, którą stworzyli osadnicy holendercy pochodzący z Fryzji i Niderlandów. Sprowadzeni zostali w celu zagospodarowania zalewowych terenów nad  Notecią. Posiadali umiejętność melioracji i reprezentowali wysoką kulturę rolną. Byli podówczas najzamożniejszą grupą chłopów. Zachowywali wolność osobistą i posiadali własną religię i przekonania. Byli niezwykle pracowici, wykazywali się ogromną zręcznościa i kunsztem jeśli chodzi o osuszanie bagien, zajmowali się uprawą roli, hodowlą zwierząt, sadownictwem i wikliniarstwem. Stworzyli kulturę o niezwykle surowych obyczajach i zasadach, ich "religią" była praca. Rozwój wspólnoty mennonickiej nad Notecią został zahamowany w 1831 r., kiedy Fryderyk Willchelm III cofnął wszystkie dotychczasowe przywileje mennonitów, którzy nie uznawali służby wojskowej. Rozpoczęła się migracja na tereny Rosji, zakończona opuszczeniem tych terenów przez ostatnie rodziny w 1834 r.

Źródła: http://holland.org.pl, http://pl.wikipedia.org