Gmina Zwierzyn

Statut:
Powiat: powiat Strzelecko-drezdenecki
Województwo: gmina Zwierzyn
-
-
-
urzad@zwierzyn.pl
Opis

Gmina Zwierzyn położona jest w północno wschodnim krańcu województwa lubuskiego oraz południowo zachodniej części powiatu strzelecko–drezdeneckiego.
W strukturze krain  geograficznych obszar gminy zajmuje niewielki fragment Kotliny Gorzowskiej, która jest częścią Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (Pradoliny Noteci). Południową granicę gminy na całej długości wyznacza prawy brzeg Noteci, północną natomiast ciąg pagórków czołowo-morenowych Pojezierza Myśliborskiego, które należą już do Pojezierza Pomorskiego.
Krajobraz okolic
Górek i Zwierzyna ukształtował się około 12 tysięcy lat temu w wyniku działalności lodowca bałtyckiego, a  szczególnie w trzeciej fazie zwanej stadiałem pomorskim.
Na północ od
Górek, Sarbiewa i Zwierzyna rozciągają się pachnące żywicą bory sosnowe stanowiące w części zachodniej fragment Puszczy Barlinecko–Gorzowskiej w części wschodniej zaś Puszczy Drawskiej.
Na południe od Kanału Otok (Rana), aż po brzegi Noteci, rozciągają się rozległe łąki i pastwiska pocięte gęstą siecią kanałów melioracyjnych oraz pozostałości nadrzecznych lasów liściastych zwanych łęgami. Na żyznym podłożu mułowo-torfowym występuje łęg jesionowo-olszowy. Rośnie tutaj olsza czarna, jesion i czeremcha, zaś bujny podszyt składa się z podrostów, drzew , kruszyny, łozy, jeżyn i porzeczki. Niezwykle bogate jest runo tych lekko zabagnionych lasków. Na torfowiskach przejściowych występuje też brzezina.