Błotno

Opis

Niewielka, rozproszona osada położona nad Notecią ok. 3 km na wschód od Gościmca. Założona w 1769 roku jako Brenkenhofsbruch (Bagna Brenkenhofa). Nazwa pochodzi od nazwiska radcy dworu pruskiego Franza Balthasara Schöninga von Brenkenhoffa, który kierował akcją kolonizacji doliny Noteci w XVIII wieku. Koloniści brali udział w usypywaniu wału przeciwpowodziowego wzdłuż prawego brzegu rzeki i dbali o jego konserwację. W XX wieku liczba mieszkańców systematycznie malała, obenie mieszka tu ok. 40 rodzin.

Źródło: www.zwierzyn.pl