Rzekcin

Opis

Rzekcin położony jest 3 km na południowy wschód od Zwierzyna, po północnej stronie drogi krajowej nr 157 do Goszczanowa. W północnej części Rzekcina leży przysiółek KOKOSZCZYN (zwany dawniej Konbruch, czyli ,,Krowim bagnem”). Rzekcin założony został w 1820r. na zmeliorowanych terenach nadnoteckich należących wcześniej do majątku szlacheckiego w Licheniu (Lichtenau), na łąkach zwanych Frannschen Koppel. Do 1824r, osiedlono tutaj 18 kolonistów, którzy otrzymali razem 212 morg ziemi. Nową kolonię na cześć właściciela tych gruntów- dziedzica majątku Licheń - kanonika Fryderyka Wilhelma Ritz, nazwano Ritzenswunsch. W 1850r, wieś posiadała 299 mórg ziemi, w tym tylko 19 mórg gruntów ornych oraz 262 morgi łąk. Właściciele 29 gospodarstw domowych płacili 30 talarów i 19 groszy podatku gruntowego. W 1865r, osada składająca się z 15 dużych oraz 5 małych gospodarstw rolnych liczyła 130 mieszkańców. W 1919r, liczyła 117 mieszkańców, w 1925- 104, w 1939- 149, oraz 28 indywidualnych gospodarstw domowych. Do roku 1945 była samodzielną gminą miejską w powiecie strzeleckim. Po wojnie nigdy nie odzyskała już dawnego zaludnienia. W latach 40-tych wieś zwano Rzęcin. Pod taką nazwą figuruje jeszcze w schematyźmie kościelnym z 1959r. W latach 50-tych istniała też forma pośrednia - Rzękocin. W 1949r, liczyła 92 mieszkańców, w 1955-68, 1959-75, w 1970-60,w 1978-61,w 1988- 60 mieszkańców w 12 zagrodach, w 1999-63.