Zagaje

Opis

Zagaje założone zostały w 1798 r. Niemiecka nazwa kolonii - Eihwerder - oznacza Dębowy Ostrów. Bratrig zanotował w 1809 r. iż jest to nowo założona kolonia na gruntach należących wcześniej do majątku w Pławinie, który stanowił wówczas własność hrabiny Wilhelminy von Lichtenau z domu Enke. Kolonia podlegała Kasie Miejskiej i kościołowi w Strzelcach. W 1813r, w 26 zagrodach mieszkały 124 osoby. W 1865r, wśród 307 osób było 29 dużych i 9 małych gospodarstw rolnych. Wieś płaciła 168 talarów podatku gruntowego. W 1919r, liczyła 208 mieszkańców, w 1925 - 194, w 1939 - 179. Wieś nie posiadała własnego kościoła, jedynie w północnej części osady założony został cmentarz. W 1949r, liczyła 208 mieszkańców, w 1955 r - 216 , w 1959r - 236, w 1995r - 87, w 1999r - 83.