Żółwin

Opis


Rozproszona wieś sołecka, położona w dolinie Noteci, 4 km na południowy wschód od Zwierzynia, przy drodze lokalnej Zwierzyn - Goszczanowiec. Sklep. PKS.

HISTORIA:
Wieś założono w 1721 roku jako Friedebergschbruch (Strzeleckie Błota) na mocy decyzji króla Fryderyka Wilhelma I, który wydał instrukcję "Jak ze strzeleckimi, miejskimi łąkami i bagnami należy postępować". Trudne warunki i wojna siedmioletnia nie sprzyjały rozwojowi osady. W latach 1766 - 1768 osiedlono tutaj 29 nowych olędrów. W XIX wieku wieś należała do Kasy Miejskiej w Strzelcach, natomiast pod względem kościelnym podlegała parafii protestanckiej w Zwierzynie. W 1896 roku w centrum osady wybudowano neogotycki kościół ceglany na planie prostokąta z wyodrębnioną absydą.


Zdj. Staszek Pietkiewicz