Gmina Lubniewice

Statut:
Powiat: powiat Sulęciński
Województwo: gmina Lubniewice
-
-
-
urzad@lubniewice.pl
Opis

Gmina Lubniewice położona jest w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim i stanowi jedną z najmniejszych, lecz najprężniej rozwijających się gmin województwa lubuskiego. Jej atutami są przepiękne pełne ryb jeziora, lasy bogate w jagody, grzyby i zwierzynę, specyficzny uzdrowiskowy mikroklimat, dobrze rozwinięta sfera usług turystycznych oraz czyste, niczym nie skażone powietrze. Gmina zajmuje łącznie powierzchnię 12.997 ha, a w jej skład wchodzą trzy sołectwa: Glisno, Jarnatów i Rogi.

Miasteczko Lubniewice usytuowane jest na wąskim przesmyku między jeziorami Lubiąż od strony zachodniej i Krajnik od wschodniej, w sąsiedztwie największego w okolicy jeziora Lubniewsko.

Największą część powierzchni Gminy, aż 8656 ha, zajmują lasy (tj. ok. 70%).
Gminę zamieszkuje 3100 osób, a miasteczko
Lubniewice zaledwie 2020 osób.


HISTORIA

Najstarsza wzmianka o Lubniewicach zawarta jest w dokumencie księcia Przemysława II z 1287 r. a pierwsze wzmianki o Lubniewicach - mieście, pochodzą z 1322 r. Ludność Lubniewic początkowo trudniła się rzemiosłem, jednak od roku 1751 po odkryciu złóż ałunu, zaczęto pracować w kopalni, którą maszerujące na Brandenburgię w 1758 r. wojska rosyjskie obrabowały i zniszczyły. W XVIII rozwinęło się sukiennictwo, a wraz z nim hodowla jedwabników i przędzalnia jedwabiu. W pierwszej połowie XIX w. uprawiano w Lubniewicach również chmiel.
W 1808 r. Lubniewice otrzymały pełne prawa miejskie. Na przestrzeni XVII - XIX w. liczne pożary niszczyły miasto, nawiedziły je również inne klęski np. plaga szarańczy, klęska głodu, które wraz z działaniami wojennymi przyczyniły się do odebrania Lubniewicom w 1945 r. praw miejskich. Działania władz gminy, jak również praca mieszkańców zmierzających w kierunku poprawienia wizerunku Lubniewic oraz warunków turystycznych i wyeksponowaniu walorów naturalnych terenu spowodowały, że w 1994 r. Lubniewice wygrały konkurs na „Najbardziej ekologiczną Gminę Polski”, a w 1995 r. odzyskały prawa miejskie stając się jednocześnie jednym z najmniejszych miast w Polsce.

ZABYTKI

Ponieważ miasteczko ma długoletnią tradycję, znajduje się tu szereg zabytków. Najbardziej godny uwagi jest gotycki kościół z XV w. z neogotycką wieżą z 1882r., wyposażenie kościoła  pochodzi z XVII i XVIII w. Przy wschodnim brzegu jeziora Lubiąż znajduje się pałac z 1793 r., przebudowany w stylu neoklasycznym
w 1846 r. zwany „Starym Zamkiem”. Obok rozciąga się park krajobrazowy z początku XIX w. Tam też znajduje się monumentalny neorenesansowy zamek z 1909r. o urozmaiconej bryle z neogotycką wieża widokową. W pobliżu znajduje się tzw. „brama”, oraz stajnie, w części przerobione na hotel i restaurację, gdzie mieści się Ośrodek Jeździecki „Mustang” . Ciekawostkę stanowi również stylowa chata z końca XVIII w., o konstrukcji szkieletowej obecnie księgarnia. Niezapomniane wrażenia oferują zamki i pałace znajdujące się w: Lubniewicach, Gliśnie, Jarnatowie i Rogach.

KULTURA

Na terenie Gminy odbywa się szereg imprez kulturalno-sportowych: m.in. Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców, Warsztaty Artystyczne, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Festyn Powitanie Lata „NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”, Dni Lubniewic, a w każdą sobotę lata zabawy taneczne.


TURYSTYKA

Dzisiaj Lubniewice stanowią jeden z większych, rozwijających się ośrodków turystyki w zachodniej Polsce. Stworzona w ostatnich latach infrastruktura techniczna umożliwiła rozbudowę i modernizację istniejącej bazy noclegowej i gastronomicznej oraz budowę nowych i nowoczesnych obiektów turystycznych i sportowych więcej »