Lubniewice

Opis

 

 

Wzmianka o Lubniewicach zawarta jest w dokumencie księcia Przemysława II z 1287 r. a pierwsze wzmianki o Lubniewicach - mieście, pochodzą z 1322 r. Według nich miasto należało wówczas do rodziny Waldowów - najstarszego z niemieckich rodów szlacheckich i pozostało w ich rękach aż do 1945 r.

W XVI wieku Lubniewice były osadą z prawem targów i jarmarków, bez murów i umocnień warownych. W 1612 r. zostały całkowicie zniszczone przez pożar, a w połowie XVII w. pojawili się tu arianie i wówczas ta nieduża osada stała się na kilkadziesiąt lat centrum wspólnoty braci polskich na emigracji.Ich duchowym przywódcą był Samuel Crell, wybitny teolog ariański, wnuk znanego w całej Europie Jana Crella, spolszczonego Niemca, pisarza i ideologa braci polskich, autora wielu dzieł na temat wolności sumienia i tolerancji religijnej.W pobliżu starej osady w 1708 r. założono Nowe Miasto, w którym osiedlili się protestanci z Polski i Śląska. Z powodu narastającej fali prześladowań zarówno tu, jak i w całej Brandenburgii, gmina ariańska uległa powolnemu rozproszeniu i wkrótce wszyscy wierni opuścili miasto.W 1808 r. Lubniewice otrzymały pełne prawa miejskie. Uzyskały połączenie kolejowe z Gorzowem Wielkopolskim, a w końcu XIX w. osiedliło się tu wielu Polaków, którzy przyczynili się do odrodzenia na tym terenie katolicyzmu.Na przestrzeni XVII - XIX w. liczne pożary niszczyły miasto, nawiedziły je również inne klęski np. plaga szarańczy, klęska głodu, które wraz z działaniami wojennymi przyczyniły się do odebrania Lubniewicom w 1945 r. praw miejskich. Dzisiaj Lubniewice stanowią jeden z większych, rozwijających się ośrodków turystyki w zachodniej Polsce. Stworzona w ostatnich latach infrastruktura techniczna umożliwiła rozbudowę i modernizację istniejącej bazy noclegowej i gastronomicznej oraz budowę nowych i nowoczesnych obiektów turystycznych i sportowych, a także domów letniskowych i mieszkalnych.Walory przyrodnicze i klimatyczne, bogate zaplecze turystyczne i sportowe, czystość miejscowości przyciągają do nas liczne rzesze turystów z kraju i zagranicy.


Duże akweny wodne (jezioro Lubiąż, Krajnik, Lubniewsko), nad którymi znajdują się zadbane plaże z kąpieliskami i przystaniami stwarzają doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych m. in. żeglarstwa, pływania, surfingu i windsurfingu. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt pływający i wędkarski. Bogate i urozmaicone lasy zachęcają do wycieczek konnych, pieszych i rowerowych. Wyznaczone są trasy konne, szlaki piesze oraz ok. 100 km ścieżek rowerowych. Dla wszystkich, których pasją jest natura, atrakcją będzie 1400 ha rezerwatu błotnego "JANIE" i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Uroczysko Lubniewsko" z wieżą widokową. Tu właśnie można spotkać okazy fauny i flory takie jak rosiczka, bielik, zimorodek, wydra czy borsuk i rzadko spotykane pofałdowania terenu z licznymi jeziorami i strumieniami.

W Lubniewicach działa 10 ośrodków wypoczynkowych, w tym 4 całoroczne, wyposażone w całe zaplecze noclegowe, żywieniowe, oraz rekreacyjno-sportowe (sprzęt pływający, rowery, boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa), są małe hoteliki, pensjonaty, pola campingowe, biwakowe, a także kwatery prywatne. Rozwija się też coraz szerzej agroturystyka.Można także u nas nauczyć się jazdy konnej lub korzystać z przejażdżek bryczką. Dużą atrakcją jest rampa dla łyżworolkowców postawiona w Lubniewicach w "Miasteczku Ruchu Drogowego".
Dzięki wspólnym działaniom wydłuża się sezon turystyczny i trwa od maja do listopada. W miesiącach zimowych Lubniwice są licznie odwiedzane szczególnie w okresie świąt i dni wolnych od pracy.