Gmina Słońsk

Statut:
Powiat: powiat Sulęciński
Województwo: gmina Słońsk
-
-
-
sekretariat@slonsk.pl
Opis

Gmina Słońsk leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego w powiecie sulęcińskim.
Gmina jest typowo rolnicza. Jej atutem jest korzystne położenie i przyroda. 1/3 powierzchni zajmuje unikalny w skali Europy
Park Narodowy "Ujście Warty" z malowniczymi obszarami wodnymi, kanałami i rozlewiskami. Stwierdzono tu występowanie 248 gatunków ptaków, 36 gatunków ssaków i 35 gatunków ryb. We wsi Lemierzyce znajduje się rezerwat chroniący wielogatunkowy las liściasty. Położone w pobliżu wsi Ownice, wśród zasobnych w grzyby lasów, Jezioro Radachowskie jest ogromnym potencjałem dla rozwoju turystyki kwalifikowanej. Powierzchnia jeziora wynosi około 62 ha, a maksymalna głębokość 6m. Wody jeziora posiadają II klasę czystości. 1/5 powierzchni gminy stanowią lasy. Na terenie gminy istnieją doskonałe warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Nieskażone, oddalone od wielkiego przemysłu tereny rolnicze są idealne do uprawy wszelkiego rodzaju warzyw, buraków, ziemniaków i zbóż. Są nieprzebranym źródłem paszy zielonej. Nadają się również do założenia plantacji wikliny.

Źródło: Urząd Gminy Słońsk  

 

HISTORIA SŁOŃSKA
pierwsza wzmianka o Słońsku. W dokumentach wyznaczających granicę między posiadłościami margrabiego brandenburskiego a włościami templariuszy zapisano, że biegła ona "do pól rodu Sunnenburch".... więcej»»

 

JOANNICI
Jak wszyscy zapewne pamiętają z lekcji historii, zakony rycerskie (Rycerze Świątynii zwani templariuszami, Rycerze Szpitala Jerozolimskiego Św. Jana - joannici i Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie - krzyżacy) powstały w czasie tworzenia się Królestwa Jerozolimskiego.... więcej»»

KULTURA
Na terenie gminy Slońsk możemy odwiedzić
- Muzuem Martyrologii ofiar Obozu Sonnenburg Słońsk... więcej»»
- Wystawę Pamiątek Regionalnych prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus"... więcej»»

PARK NARODOWY
"UJŚCIE WARTY"

powstał w miejsce istniejącego od 1977 r. rezerwatu przyrody Słońsk oraz części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park jest unikalną na skalę europejską ostoją ptaków wodnych i błotnych. Żyje tu prawie 240 gatunków ptaków ... więcej»»

JEZIORA GMINY SŁOŃSK
Jezioro Radachowskie położone na południowy wschód od Słońska w pobliżu wsi Ownice z II klasą czystości wody o powierzchni 62 ha i głębokości do 7 m., Znajduje tu się plaża niestrzeżona, pole biwakowe oraz domki kempingowe... więcej»»

SZLAKI TURYSTYCZNE
W GMINIE SŁOŃSK
... więcej»»