Słońsk

Opis

Słońsk jest niewielką miejscowością gminną położoną w dolinie Warty w województwie lubuskim, przylegającą do niedawno utworzonego Parku Narodowego "Ujście Warty" oraz parku krajobrazowego o tej samej nazwie. Okolice Słońska to jeden z najważniejszych w całej Europie terenów podmokłych, rozciągający się na przestrzeni kilku tysięcy hektarów i gromadzący w okresie wędrówek setki tysięcy ptaków. Obok ciekawej historii miejscowości, związanej od wieków z zakonem joannitów stanowi to doskonały atut.

HISTORIA SŁOŃSKA
pierwsza wzmianka o Słońsku. W dokumentach wyznaczających granicę między posiadłościami margrabiego brandenburskiego a włościami templariuszy zapisano, że biegła ona "do pól rodu Sunnenburch".... więcej»»

 

JOANNICI
Jak wszyscy zapewne pamiętają z lekcji historii, zakony rycerskie (Rycerze Świątynii zwani templariuszami, Rycerze Szpitala Jerozolimskiego Św. Jana - joannici i Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie - krzyżacy) powstały w czasie tworzenia się Królestwa Jerozolimskiego.... więcej»»

KULTURA
Na terenie gminy Slońsk możemy odwiedzić
- Muzuem Martyrologii ofiar Obozu Sonnenburg Słońsk... więcej»»
- Wystawę Pamiątek Regionalnych prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus"... więcej»»

PARK NARODOWY
"UJŚCIE WARTY"

powstał w miejsce istniejącego od 1977 r. rezerwatu przyrody Słońsk oraz części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park jest unikalną na skalę europejską ostoją ptaków wodnych i błotnych. Żyje tu prawie 240 gatunków ptaków ... więcej»»

JEZIORA GMINY SŁOŃSK
Jezioro Radachowskie położone na południowy wschód od Słońska w pobliżu wsi Ownice z II klasą czystości wody o powierzchni 62 ha i głębokości do 7 m., Znajduje tu się plaża niestrzeżona, pole biwakowe oraz domki kempingowe... więcej»»

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Joannitów    

Obelisk poświęcony ofiarom obozu koncentracyjnego Sonneburg