Grochowo

Opis

Grochowo jest to niewielka wieś sołecka, położona około 11 km na wschód od Sulęcina, przy szosie Słubice Międzyrzecz. Pierwsza historyczna wzmianka o Grochowie pochodzi z 1413 roku. W okresie wojen napoleońskich wieś pozostawała poza Księstwem Warszawskim. Jeszcze przed II rozbiorem Polski Grochowo wraz z Trzebieszewem zostało zagarnięte przez Prusaków. W 1816 roku wieś została włączona do powiatu torzymskiego.

W wieku XIX właścicielami działów majątkowych w Grochowie były rodziny: Bukowieckich, von Winningów, Karrstedtów i von Luhe. Na przestrzeni wieków w Grochowie były co najmniej trzy kościoły. O pierwszym, najprawdopodobniej późnośredniowiecznym brak jest informacji co do konstrukcji i materiału z jakiego był wykonany. W 1626 roku wybudowano nowy kościół, ustawiony w miejscu obecnie istniejącej świątyni. Również w tym przypadku brak jest informacji o szczegółach konstrukcyjnych. Można jedynie przypuszczać, że podobnie jak w okolicznych wsiach wybudowano wtedy obiekt o konstrukcji ryglowej. W 1888 roku zbudowano obecnie istniejącą świątynię. Świątynia ta była bogato wyposażona. W 1918 roku zarekwirowano 2 zabytkowe dzwony i przetopiono je na potrzeby armii pruskiej. W czasie II wojny światowej kościół uległ poważnym uszkodzeniom – zawaleniu uległa m. in. część wieży. Dzwon kościelny wywieziony został do Torzymia, a ławki do Wielowsi. W 1981 roku kościół został odbudowany i poświęcony. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowie wchodzi obecnie w skład parafii rzymsko – katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Trzemesznie.